Hasiči v aktivačních nádržích Ústřední čistírny odpadních vod v Přívoze

Hasiči si v ostravském areálu provozu OVAK Ústřední čistírny odpadních vod ověřovali v rámci kurzů Potápěč a obsluha přilbového potápění dovednosti z obsluhy a potápění v kontaminovaných vodách s povrchovou dodávkou dýchacího média.

Potápění bývá jednou z vyhledávaných sportovních aktivit snad na každé odpočinkově zaměřené dovolené. Člověk může bez ostychu nahlédnout pod hladinu vodního zdroje a pozorovat, jak se svět od toho na pevnině liší. Jaké to však je, potápět se pod vodu s vědomím toho, že viditelnost nebude téměř žádná, že potápěč je od okolního prostředí zcela izolován a samotný ponor pak může ohrozit i vlastní zdraví? To vše se v teorii učí a následně si v praxi zkouší účastníci specializačních kurzů Potápěč a obsluha přilbového potápění, který absolvovali pod vedením zkušených hlučínských instruktorů 8 hasičů z krajů Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého.

Kurzy jsou určeny prioritně pro příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), jenž splňují podmínky pro samotné zařazení. Uchazeč musí mít před nástupem platné potvrzení o lékařské prohlídce povolující potápění, a také být absolventem kurzu potápěč s odborností III. stupně.

Cílem kurzu je seznámit hasiče - potápěče nejprve s teoretickými znalostmi a následně praktickými dovednostmi pro přilbové potápění s povrchovou dodávkou dýchacího média. Absolvent má pak širší povědomí o teorii potápění a ověřené praktické zkušenosti s přilbovým potápěním v záchranářském a pracovním potápění v prostředí HAZMAT (Hazardous materials – prostředí s přítomností látek kontaminovaných, toxických, radioaktivních či jinak nebezpečných). U takto vzniklých mimořádných událostí je pak hasič – potápěč schopen provádět i specializované potápěčské práce pod vodou v prostředí neumožňujícím přímý výstup k hladině.

Pro praktické ověřování dovedností poskytuje hlučínským instruktorům v rámci vzájemné spolupráce support v plaveckém bazénu Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov a ve stojaté vodě pak v areálu provozu ÚČOV, 3. největší čistírny odpadních vod v ČR, společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Podívejte se na reportáž natočenou ČT.