Finále ekologického projektu HLEDEJ PRAMEN VODY se blíží

Letos se registrovalo 33 týmů, téměř 700 žáků ze ZŠ z Ostravy a blízkého okolí bojovalo o účast ve velkém finále.

Víte, kolik litrů pitné vody se vyrobí v úpravně vody za vteřinu nebo jakými fázemi prochází voda v čistírně odpadních vod? Umíte pozorovat vodní rostliny v akváriu nebo najdete podle zeměpisných souřadnic indicie k odpovědi na otázku „Šest malých a šest velkých, přesto bez vody jsou jen pouští?“
Věřte tomu, že žáci 4. nebo 5. tříd ZŠ z města a blízkého okolí Ostravy, účastníci soutěže Hledej pramen vody 2023, zvládají odpovědi výborně, s nadšením a patřičnými znalostmi.

V pátek 2.6. proběhne na Slezkoostravském hradě velké finále 21. ročníku EKO soutěže Hledej pramen vody 2023, kterou pořádá společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ve spolupráci se statutárním městem Ostrava.
Jsme hrdi na tuto generaci, které není voda a naše budoucnost lhostejná.

Více na webu a FB soutěže.