Den biodiverzity aneb Byl zahájen provoz ptačích budek

Mezinárodní den biodiversity (22.5)., vyhlášený OSN, má za cíl zpomalit tempo úbytku rostlinných i živočišných druhů na naší planetě a upozornit na něj. S cílem přistoupit aktivně k této problematice připravily Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) se studenty Katedry environmentálního inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity (VŠB-TUO) návrh rozvoje tzv. modrozelené infrastruktury v areálu Ústřední čistírny Ostrava (ÚČOV).

Modro-zelená infrastruktura jsou vodní a zelené prvky budované v harmonii s přírodou, které jsou využívány k řešení klimatických problémů, udržení vody ve městech, zlepšení ovzduší či zmírnění mikroklima. Jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka je poměrně významný. V oblasti modré infrastruktury budou, v rámci projektu, zhodnoceny možnosti nakládání s dešťovou vodou, v oblasti zelené infrastruktury bude proveden průzkum místní květeny a zpracován návrh na výsadbu dřevin. Kvůli maximálně možné podpory biodiverzity se autoři zaměří na původní druhy pooderského regionu i staré odrůdy krajových ovocných stromů. „Člověk i příroda se navzájem ovlivňují a naší snahou je přírodě pomoci, tak jako ona pomáhá nám„, sdělil Petr Konečný, statutární ředitel OVAK.

Pro podporu biodiverzity byl proveden také ornitologický průzkum a zahájen zkušební provoz ptačích budek. Kromě každoročního hnízdění vlaštovek a kavek letos na ÚČOV vyvádějí svá mláďata navíc i dva páry sýkorek.

Výsledky výzkumu včetně následného řešení bude v dohledné době představen vedení OVAK a zástupcům města Ostravy.

Hnízdo​​​