Co nepatří do kanalizace?

Víte, co nepatří do kanalizace? Osvětová kampaň společnosti Ostravské vodárny a kanalizace

Víte, co nepatří do kanalizace? Osvětová kampaň společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) je určena na podporu povědomí veřejnosti o nezbytnosti třídit jedlé tuky tak, aby nekončily v kanalizaci. Společnost OVAK od této kampaně očekává, že pomůže preventivně předcházet problémům, které působí tukové shluky v kanalizaci, konkrétně na čerpadlech čerpacích stanic nebo samotných čistírnách odpadních vod.
„Jedlé tuky mají vlastnost ztuhnout v kanalizacích měst do kompaktních celků. Problémy působí tuky vzniklé jako odpad při smažení, stejně jako oleje například z konzerv sardinek nebo oliv,“ říká k informační kampani Radka Vanková, vedoucí oddělení vztahů s veřejností. Doplňuje, že ztužené tuky vzniklé smažením v kanalizačním potrubí vlivem ochlazení ztuhnou a působí snížení průtoku kanalizací, které může vést až k jejímu ucpání. Tuhé jedlé oleje se shlukují díky své vazkosti v nerozpustný obsah kanalizace, což rovněž vede k ucpávání potrubí. „Tuky současně zanášejí čerpadla a mechanickou technologii na čistírnách, a tak snižují celkovou účinnost čistícího procesu a zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Jejich ekologická likvidace v domácnostech je přitom snadná a pohodlná,“ dodala Vanková. Vysbíraný olej není obyčejný odpad, naopak má své druhotné využití při výrobě biopaliv. A právě tyto informace veřejnosti přináší kampaň „Co nepatří do kanalizace“.
Minutový spot vysvětluje poutavě ilustrovanou formou důsledky vylévání tuků do toalet nebo umyvadel v českých domácnostech. Přináší divákům také odkaz na mapu sběrných kontejnerů v MSK pro širokou veřejnost. „Pomalu se blíží Vánoce a tradiční příprava štědrovečerního kapra, smaženého na tuku. Budeme rádi, když obyvatelé Moravskoslezského kraje už tyto svátky tento odpad zlikvidují správně a ekologicky. Tudíž že jej nechají zchladit a poté jej posbírají do nádob nebo PET lahví,“ řekla Vanková. Upřesnila také, že slévání těchto tuků do skleněných lahví není vhodné kvůli možnému rozbití skla a poranění personálu, který tento odpad dále zpracovává.
Detailní mapu sběrných míst najdou obyvatelé Ostravska na stránkách tridimolej.cz, která se likvidací a sběrem použitých gastro olejů a tuků zabývá už od roku 2007 a která se na kampani spolupodílela. V roce 2021 vysbírala do 31. 10. již takto 40 895 kg oleje.
Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadů, ať již v kapalném nebo pevném skupenství. Látky, které do kanalizace nepatří, mají negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na provozní činnost. Způsobují provozní problémy a v konečném důsledku prodražují proces odkanalizování a čištění, což má dopad na každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění a čištění odpadních vod (stočné). Chovat se ekologicky má proto i ekonomický význam.
Více informací se veřejnost doví také na www stránkách tridimolej.cz

Víte, jak tuky správně ♻️ třídit ❓
Podívejte se na  video, které vám v tom poradí.