Cena vody v Ostravě zůstává stále nejnižší ze všech krajských měst v ČR

Zvyšování životních nákladů a výhled na jejich růst nenechává většinu obyvatel Ostravska v klidu. Nicméně, máme pro ně dvě dobré zprávy: 1. cena vody v Ostravě zůstane v roce 2023 stále nejnižší ze všech krajských měst, 2. její nezbytné navýšení je hluboko pod hodnotou průměrné roční inflace v České republice.

Cena pro vodné a stočné včetně DPH bude oproti letošnímu roku od 1.1.2023 celkově vyšší o 8,58 Kč/m3 (tj. o 9,7 %). Jeden m3 vody včetně stočného pro rok 2023 bude stát 97,04 Kč včetně DPH ve srovnání s cenou 88,46 Kč v letošním roce. Vodné zdraží o 5,42 Kč/m3 na 48,76 Kč/m3 a stočné o 3,16 Kč/m3 na 48,28 Kč/m3 včetně DPH. Zvýšení ceny představuje pro průměrného spotřebitele v Ostravě vyšší měsíční výdaje za vodné a stočné jen o 24,05 Kč, tzn. necelou korunu denně. Oproti růstu cen například u energií nebo potravin, lze takové navýšení skutečně považovat za velice mírné.

Současná ekonomická situace se vyznačuje mimořádným růstem nákladů, z nichž se do vodného a stočného bezprostředně promítá především růst cen elektrické energie a nákladů za nakoupenou vodu, materiál, chemikálie, mzdy a služby. V úzké spolupráci s vedením města jsme přesto intenzivně hledali cesty, jak zachovat pro občany Ostravy cenu vody na co nejnižší úrovni, a tím jim pomoci překonat současné nelehké období. Ve výsledku tak zůstává cena vody v Ostravě nejnižší ve srovnání s jinými krajskými městy, sdělil statutární ředitel OVAK, Petr Konečný.