Částečná rekonstrukce sedimentačních nádrží na Úpravně vody Ostrava Nová - Ves

Úpravna vody společnosti OVAK v Ostravě - Nové Vsi prošla částečnou rekonstrukcí a modernizací jejího technologického zařízení.

Úpravna vody Ostrava - Nová Ves představuje strategický vodní zdroj pro město Ostravu. Zajištění bezpečného a stabilního zásobování pitnou vodou je klíčovým prvkem pro udržení životní kvality a prosperujícího rozvoje města. Částečná modernizace úpravny vody vytváří důležitou infrastrukturní oporu pro majitele tohoto majetku – statutární město Ostrava.


Úpravna vody v Ostravě - Nové Vsi zajišťuje již od roku 1908 úpravu zde jímané podzemní vody se zvýšeným obsahem železa, manganu a amonných iontů a dalších stopových prvků na vodu pitnou odpovídající platné legislativě v oboru vodního hospodářství. Úpravna vody v Ostravě - Nové Vsi není pouze klíčovým prvkem pro zajištění bezpečné a kvalitní pitné vody pro desítky tisíc místních obyvatel v nejbližším okolí, ale zároveň nese strategický význam pro celé statutární město Ostravu. Tato skutečnost byla zakotvena v usnesení 14. zasedání zastupitelstva statutárního města Ostravy konaného 30.1.2008.


A co všechno se na Úpravně vody Ostrava - Nová Ves dělo?

  • Sanace povrchů sedimentační nádrže,
  • výměna řady technologických zařízení za odolná nerezová,
  • instalace nejmodernější měřící techniky,
  • instalace nové vzduchotechniky do objektu,
  • instalace nových veškerých elektro rozvodů s přenosy provozních hodnot na místní dispečink na úpravně vody Ostravě - Nové Vsi.


Podzemní vodní zdroje jsou přirozeně bohaté na minerály, které jsou nepostradatelné pro lidský organismus. Voda z podzemních zdrojů na území města je velmi cenným obohacením pitné vody z upravovaných povrchových zdrojů.


Voda je život!
Chraňme ji!