Aktuální stav na vodovodní síti

OVAK zabezpečuje plynulou dodávku pitné vody, monitoruje její kvalitu a dodávky v množství odpovídajícímu technickým parametrům a stáří vodovodního zařízení.

Přesto může občas dojít k omezení nebo k přerušení dodávky pitné vody, a to převážně z důvodu vzniku poruchy na vodovodní síti. V těchto případech se snažíme o co nejrychlejší odstranění závady. Informace o vzniklých poruchách přijímá nepřetržitě dispečink společnosti na 800 202 700. Aktuální informace o plánovaných odstávkách vody najdete na webu v sekci Odstávky vody.