Čištění vody

Voda, která byla jakkoliv použita je považována za odpadní vodu a musí být vyčištěna. Odpadní vody z domácností i z průmyslových podniků jsou odváděny kanalizačními stokami a sběrači do čistírny odpadních vod.

V čistírně odpadních vod se odstraní z vody v několikastupňovém procesu nejprve mechanické znečistění a kal. Potom je takto pročištěná voda smíchaná s kulturou bakterií, kterou nazýváme aktivovaný kal. Tyto bakterie odstraní organické znečištění. Vyčištěná voda se od aktivního kalu následně oddělí v dosazovacích nádržích.  Nakonec je voda zbavená všech nečistot navrácena zpět do přírody. Je vypouštěna do potoků a řek, aniž by měla negativní vliv na kvalitu jejich vod.

Kal získaný z odpadní vody se ve vyhnívacích nádržích stabilizuje, následně zahušťuje, odvodňuje a nakonec odváží k dalšímu zpracování. Při stabilizaci kalu vzniká kalový plyn, který je využíván k vytápění či výrobě elektrické energie.