Hlášení stavu vodoměru

Vyplněním a odesláním formuláře Samoodečet přijmeme Vámi nahlášený stav vodoměru jako podklad pro fakturaci. Správnost ověříme naším zaměstnancem při následném fyzickém odečtu.

Změna výše zálohy

Vyplněním a odesláním formuláře Změna výše zálohy přijmeme Vaši žádost o úpravu výše zálohy, která bude platná pro aktuální zúčtovací období. Pro další období bude automaticky aktualizována na základě skutečné spotřeby.

Zákaznický účet

Spravujte svůj zákaznický účet z pohodlí Vašeho domova. V případě, že dosud nemáte zřízen přístup, požádejte o něj.


Zajímavosti

Kolik kilometrů měří ostravská kanalizační síť?

1)
85,4 km

2)
854 km

3)
8 540 km


 Plánované opravy

OVAK a.s. je pevnou součástí města Ostravy. Rozvoj města a kvalita života jeho obyvatel jsou pro nás prioritou.

Plynulé a bezproblémové dodávky pitné kvalitní vody a následné její odkanalizování by se neobešly bez profesionální technologické údržby vodohospodářské sítě. Z plánu oprav se dozvíte rozsah a míru nezbytných zásahů.
Za případná omezení se omlouváme.