Septik

Naše společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Vám nabízí vývoz a čištění žump, septiků a jímek. Na jeden vývoz pojme sací vozidlo až 8 m3 odpadních vod, které je schopno odsávat až do vzdálenosti 70 m.

Čištění se provádí na přání zákazníka, pokud je žumpa, septik nebo jímka zanesena nečistotami, které nelze odsát pod tlakem. Rovněž nabízíme čerpání, převoz a likvidaci kapalných nebezpečných látek – ADR.

Také můžete využít dalších námi nabízených služeb v oblasti kanalizací.

Ke konkrétním požadavkům a situaci každé poptávky jsme připraveni poskytnout odborné konzultace.

Proč si nás vybrat za partnera?

  • Dlouholeté zkušenosti v oblasti vodního hospodářství
  • Vysoká odbornost
  • Moderní technické vybavení
  • Spolehlivost provedené práce, rychlost a flexibilita

Nabízíme:

  • Vývoz žump, septiků, jímek a lapačů tuku
  • Čištění žump, septiků a jímek tlakovou vodou nebo ručně
  • Zkoušku vodotěsnosti žump a jímek
  • Úřední měření průtoku vod
Telefon848 100 700
© Ostravské vodárny a kanalizace a.s. OOO