20 let Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě

Pozadí hlavičky stránky

Již 20 let je Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě klíčovým ekologickým provozem pro zlepšení životního prostředí v Ostravě, řekl Petr Konečný, generální ředitel, pro Českou televizi.

Tomáš VZOREK, moderátor České televize
--------------------
Kvalita vody v řece Odře se zlepšuje. Od roku 1990 až 15násobně kleslo organické znečištění vypouštěné do řeky. A přispěla k tomu i čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Ta začala fungovat před 20 lety.

 

Radek WIGLASZ, redaktor
--------------------
I kdyby měla Ostrava přes 600 tisíc obyvatel, současná čistírna odpadních vod by to nejspíše zvládla. Odpadní vodu z kanalizace tady upravují už 20 let. A to nejen pro domácnosti, ale třeba i pro blízké koksovny. Voda, kterou odtud vypouští po 8 hodinách zpátky do Odry, vypadá téměř průzračně, pitná ale není.

 

Lenka URBANCOVÁ, vedoucí laboratoře
--------------------
My tady můžeme vidět vodu, která na čistírnu odpadních vod natéká a tady prosím to, co vyčistíme, stav, v jakém se to nachází, když to odtéká do řeky.

 

Petr KONEČNÝ, generální ředitel, OVAK
--------------------
Nehovoříme o úpravě vody na vodu pitnou, voda obsahuje ještě nějaká zbytková rezidua nějakých nečistot a zejména z bakteriologického hlediska není úplně nezávadná.

 

Radek WIGLASZ, redaktor
--------------------
I tak se ale kvalita vody v Odře od roku 1990 zlepšila 15krát. Alespoň podle hodnoty parametru BSK5, který sleduje znečištění vody. Vyčištěná voda ale není jediným produktem čistírny. Zpracovává se tady i kal, a to ve vyhnívacích nádržích.

 

Petr KONEČNÝ, generální ředitel, OVAK
--------------------
Ze kterých se uvolňuje bioplyn a bioplyn spalujeme na kogeneračních jednotkách, takže vyrábíme vlastně i elektrickou energii a teplo.

 

Radek WIGLASZ, redaktor
--------------------
V létě 1997 ještě během zkušebního provozu ale čistírnu zasáhla povodeň a voda tady vystoupala až do výšky 5 metrů.

 

Radomír HOUDEK, technik čistírny
--------------------
Nebylo vidět z té čistírny vůbec nic. Pod vodou byla celý týden, kdy jsme se tady dostali potom, a začali jsme i obnovovat celou tu čistírnu. A muselo se to celé zprovoznit, takže úplně začít od začátku.

 

Radek WIGLASZ, redaktor
--------------------
Právě Radomír Houdek je na čistírně už 20 let. Projektovat se začala už v 80. letech. Nahradila 3 menší - v Zábřehu, Třebovicích a starou přívozskou.

 

Radomír HOUDEK, technik čistírny
--------------------
Bylo hodně poznat, když večer byl nějaký film v televizi, lidi se dívali na ten film a potom, když skončil, tak se šli sprchovat a za hodinku, za dvě ty vody přitekly. Tady to samozřejmě poznat není.

 

Radek WIGLASZ, redaktor
--------------------
Přívozská čistírna není v Ostravě jediná, vodu pomáhají čistit i další 3 menší - v Michálkovicích, Heřmanicích a Vítkovicích. A v Ostravě se čistí voda i pro obce v okolí, například pro Ludgeřovice. Radek Wiglasz, Česká televize, Ostrava.