Pomáháme - Žijeme Ostravou

Pozadí hlavičky stránky

Naše společnost je pevnou součástí města Ostravy. Zlepšování životního prostředí, rozvoj města a kvalita života jeho obyvatel jsou pro nás prioritou. Proto každoročně organizujeme či podporujeme projekty, které mají stejný cíl. Za posledních 10 let jsme poskytli finanční granty ve výši přes 5 mil. Kč.

Naše podpora směřuje do řady oblastí. Jsme partnery významných akcí, které svým významem překračují hranice Ostravy i České republiky. Pomoc směřuje i potřebným, od nemocných po sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Velký význam spatřujeme v projektech směřujících k aktivnímu trávení volného času obyvatel Ostravy, včetně dětí.

Naše činnost, zejména v oblasti čištění odpadních vod, výrazně pomáhá životnímu prostředí v Ostravě a okolí. Naše poslání v této oblasti vidíme i v realizaci či podpoře osvětových a vzdělávacích programů.

Kultura a sport | Pomoc potřebným | Životní prostředí | OVAK dětem