Osvětový projekt pro základní školy "Hledej pramen vody"

Pozadí hlavičky stránky

V pátek 31. května proběhlo již  po třinácté velké finále soutěžního projektu Ostravských vodáren a kanalizací a.s. Hledej pramen vody pro děti z ostravských základních škol, a to na Slezskoostravském hradě.

Akce byla určena pro žáky 4. tříd ostravských základních škol. Soutěžní disciplíny pomohly dětem zábavnou formou získat povědomí a informace o významu vody pro člověka. Žáci měli také možnost poznat náročné profesní činnosti, které souvisejí s dodávkou pitné vody či ochranou vodních zdrojů. Motivací byly samozřejmě i zajímavé ceny, které získaly nejlepší tři týmy. Projekt byl rozdělen do dvou částí, teoretické a praktické. První část soutěže byla zahájena symbolicky právě 22. března, v rámci Světového dne vody, a probíhala do konce května. V této teoretické části si žáci ověřili své znalosti z oblastí zeměpisu, českého jazyka, přírodopisu. Nosným tématem je samozřejmě právě voda. Každá třída plnila samostatně jeden ze šesti úkolů, který do předem daného termínu děti musely zaslat vypracovaný zpět. Po splnění teoretických úkolů se žáci dozvěděli termín a lokalitu, kde se konala druhá část projektu, takzvaně praktická. V letošním roce to byl areál Slezskoostravského hradu. Pětičlenná družstva reprezentovaly své třídy na soutěžním a sportovním poli, samozřejmě za fandění spolužáků, poslední květnový den dopoledne. Vítězem letošního ročníku se stala 4.B ZŠ Matiční a na druhé a třetí příčce se umístily 4.A ZŠ Horymírova a 4.A ZŠ Ludgeřovice.

 

 

 

Tradiční odměnou pro tři vítězné třídy byl jednodenní zájezd za poznáním České republiky. Těmito cenami navazujeme na téma soutěže. Vítězné třídy navštíví mimo jiné významná vodní díla v regionu. Vítězové loňského ročníku navštívili například vodní dílo Kružberk a Žerotínský zámek a jiné. Děti si, kromě příjemně stráveného dne plného soutěžních zážitků a zajímavých odměn, odnesly také přiměřené vědomosti o významu vody nejen pro člověka a větší povědomí o rozmanité profesní činnosti a náročnému poslání společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., která jim kvalitní vodu každodenně zprostředkovává.