Projekt

Naše společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Vám nabízí projekční činnost ve výstavbě vodohospodářských staveb. Jedná se především o projektovou dokumentaci pro zřízení vodovodních a kanalizačních přípojek a řadů, vypracování pasportů vodohospodářských staveb a zpracování provozních řádů.

Rovněž Vám nabízíme realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek.

Ke konkrétním požadavkům a situaci každé poptávky jsme připraveni poskytnout odborné konzultace.

Proč si nás vybrat za partnera?

 • Dlouholeté zkušenosti v oblasti vodního hospodářství
 • Vysoká odbornost
 • Moderní technické vybavení
 • Spolehlivost provedené práce, rychlost a flexibilita

Nabízíme:

Zpracování předprojektové dokumentace
 • vodohospodářské studie
 • investiční záměry
Zpracování projektové dokumentace:
 • pro územní rozhodnutí
 • pro stavební povolení
 • pro realizaci stavby
 • pro výběr zhotovitele stavby
Dokumentace a činnosti související s realizací stavby a jejím provozováním
 • autorský dohled projektanta
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • pasporty staveb
 • provozní řády vodohospodářských zařízení
 • plán obnovy vodohospodářského majetku
Telefon 848 100 700
© Ostravské vodárny a kanalizace a.s. OOO