Kvalita pitné vody

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené platným právním předpisem. Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického a hlavní stanovované parametry jsou pravidelně zveřejňovány na této stránce. V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se můžete obrátit na telefonní číslo 597 475 520.

 

Která lokalita Vás zajímá?
Které parametry Vás zajímají?
(1) Oblast ohraničená ulicemi Provaznická, Plzeňská, Moravská a Místecká
(2) Mimo oblast ohraničenou ulicemi Provaznická, Plzeňská, Moravská a Místecká
(3) I., II., III., IV.,V., VII. stavební obvod a Poruba – ves
(4) VI. a VIII. stavební obvod
(DH) Doporučená hodnota

Chemické látky a směsi použité k úpravě vody na vodu pitnou 

Ostravská vodovodní síť je zásobována jak vodou povrchovou, tak vodou podzemní. Z toho důvodu se v závislosti na zdroji vody liší také chemické látky a směsi použité k úpravě vody na vodu pitnou.

Voda podzemní - voda vyrobená

Hydroxid vápenatý

Ca(OH)2

používán za účelem úpravy pH a intenzifikace procesů odstraňování železa a manganu oxidačními a srážecími procesy

Magnafloc LT20

neionogenní organický flokulant na bázi polyakrylamidu

používán jako flokulant při úpravě surové vody na vodu pitnou

Plynný chlor

Cl2

používán k dezinfekci pitné vody

Chlornan sodný

NaClO

používán k dezinfekci pitné vody

Voda povrchová - voda převzatá

Síran hlinitý – hydrát

Al2(SO4)3 . n H2O

hlinitá sůl používaná jako koagulant při úpravě surové vody na vodu pitnou

Hydroxid vápenatý

Ca(OH)2

používán pro úpravu pH pitné vody, snižuje korozivní vlastnosti vody

Plynný chlor

Cl2

používán k předoxidaci organických látek v surové vodě a k dezinfekci pitné vody

Oxid chloričitý

ClO2

používán k předoxidaci organických látek v surové vodě a k dezinfekci pitné vody

Chlornan sodný

NaClO

používán k dezinfekci pitné vody

Ozón

O3

používán k předoxidaci organických látek v surové vodě (probíhá po část roku)

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

V případě problému s kanalizací Vám ji OVAK zkontroluje:

1)
speciální kamerou

2)
ultrazvukem

3)
kanalizačním drátem