Expozice Historie ostravského vodárenství - Babylon

Expozice „Historie ostravského vodárenství - Babylon“

Vodárenská expozice v srdci Ostravy vám nabídne zajímavou exkurzi do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou.  

Tematické uspořádání muzea:

  • Odkyselovací stanice Babylon
  • Zásobování Ostravy vodou
  • Úpravna vody Ostrava-Nová Ves
  • Malé vodní zdroje

Otevřeno od dubna do října. Vstup zdarma.

Konkrétní termíny jsou zveřejněny v rezervačním systému většinou ke Světovému dni vody.

Prohlídky jsou pořádány za dodržování přísných hygienických a epidemiologických pravidel. Je vyžadováno zakrytí dýchacích cest respirátory, respektování rozestupů a dezinfekce rukou před vstupem do muzea.

Registrovaný návštěvník je povinen si ověřit stav konání prohlídky před termínem v objednávkovém systému OVAK a sledovat aktuální epidemiologická mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví.

V případě zhoršení epidemiologické situace nebo podle vývoje geopolitické situace si společnost OVAK vyhrazuje právo prohlídky stornovat.

Prosíme zájemce, aby se předem přihlásili na prohlídku prostřednictvím rezervačního systému.


Zajímá vás historie? Chcete se dočíst více? Připravili jsme pro vás Almanachy o zdrojích pitné vody.​​​​