Termíny exkurzí BABYLON

Pozadí hlavičky stránky

, v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves

Expozice „Historie ostravského vodárenství - Babylon“ – vodárenská expozice v srdci Ostravy vám nabídne zajímavou exkurzi do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou.  

Tematické uspořádání muzea:

Otevřeno od března do listopadu. Vstup zdarma.

Podmínky pro vstup do věže Babylon – Historie ostravského vodárenství
 

K prohlídce expozice „Historie ostravského vodárenství“ je nutné dodržet tato pravidla:

Do expozice není zajištěn bezbariérový přístup, proto prohlídka není vhodná pro osoby s pohybovým omezením či osoby trpící závratí. Na trase prohlídky se nachází schodiště a položebří ze suterénu do Babylonu.

Prosíme zájemce, aby se předem přihlásili na prohlídku prostřednictvím rezervačního systému zde.