Děti hledají pramen vody - velké finále

Pozadí hlavičky stránky

I když je v současnosti často slyšet o nedostatku vody v České republice, Ostraváci mohou být zatím v klidu. Nejen, že v Ostravě máme dostatek kvalitní vody díky ošetřovaným lokálním podzemním zdrojům a plným vodním nádržím v kraji, ale výše investic do infrastruktury a aplikace moderních technologií jsou na vysoké úrovni, která odpovídá důležitosti třetího největšího města České republiky. Tím nejdůležitějším je, ale fakt, že roste mladá generace, kterou problematika dostatku vody a její kvality zajímá. V tomto roce probíhá už 18. ročník soutěže „Hledej pramen vody“ pro děti 4. a 5. tříd základních škol z Ostravska a počet účastníků se každoročně zvyšuje. Finále soutěže proběhne na Slezskoostravském hradě 31. května 2019 v dopoledních hodinách.
Cílem soutěže je seznámit děti zábavnou formou s vodou a vytvoření adekvátního vztahu, který si životadárná tekutina stále více zasluhuje. Za třídu bude soutěžit 5-ti členné družstvo, pro zbytek třídy je připraven bohatý zábavný program. Celkové pořadí v soutěži určí součet bodů za teoretické znalosti a praktické soutěže. Finále soutěže „Hledej pramen vody,“ je koncipováno jako dětský den a na děti čekají různé interaktivní vstupy. V letošním ročníku se soutěže účastní více než 1000 dětí, na finále očekávají pořadatelé 24 družstev.
„Těší mne, že počet žáků se v naší soutěží v posledních letech zásadně zvyšuje. Je to signál, že se mladá generace začíná čím dále tím více zajímat o problematiku vody i přírody a budoucnost jim není lhostejná. To potvrzují i celosvětové aktivity a výzvy mládeže v oblasti životního prostředí,“ sdělil generální ředitel OVAK, a.s. Vojtěch Janoušek.
Organizátorem soutěže je společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK), partnerem projektu je statutární město Ostrava, které bude na finále soutěže reprezentovat náměstkyně primátora Ostravy, Mgr. Kateřina Šebestová.


„V Ostravě sice máme jednu z nejkvalitnějších vod u nás, ale stále jí věnujeme zvýšenou pozornost. Těší mě, že její důležitost a nepostradatelnost si uvědomují také žáci základních škol. Věnujeme se nejen projektům reflektující klimatické změny, ale také investicím do vodní infrastruktury. Z těch velkých akcí zmíním rozsáhlou stavbu kanalizačního sběrače B, který pomůže zlepšit kvalitu vody v řece Lučině a následně Ostravici. Pro následující období dále připravujeme rekonstrukci stávající Úpravny vody v Ostravě-Nové Vsi, kterou bychom chtěli mít hotovou v roce 2023. Počítáme s instalací technologie úpravy surové vody, tzv. GAU technologie, kterou v Ostravě dosud nemáme. K filtraci vody bude docházet přes granulované aktivní uhlí a takto upravená voda bude mít ještě lepší vlastnosti. Náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na půl miliardy,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.