Koronavirus - aktuální provozně-technická opatření - bez omezení

Pozadí hlavičky stránky

Od 1. 6. 2020 byly obnoveny všechny nabízené služby vodárenské společnosti pro zákazníky.

V souvislosti s výskytem koronaviru vyvolávajícího infekční onemocnění COVID-19, informujeme zákazníky OVAK o následujících faktech.

Koronavirus se přenáší zejména kapénkovou cestou, přímým fyzickým kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaktem s předměty, jichž se dotkl nakažený a následným přenosem ústy nebo sliznicemi. Přesto bylo preventivně rozhodnuto o dochlorování vody na provozovaných zdrojích na maximální možnou úroveň povolenou Vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu a rozsah její kontroly.
V tuto dobu o to více apelujeme na naše klienty, aby dodržovali patřičná nařízení Kanalizačního řádu a nevhazovali do kanalizace nevhodné předměty. Upozorňujeme, že použité kapesníky patří do odpadkového koše a nikoliv do kanalizace, protože mohou být zdrojem koronavirové infekce.
Chceme uklidnit naše zákazníky a obyvatele města Ostravy, že k přerušení dodávky vody z důvodu epidemie koronaviru nehrozí. OVAK má vypracovaný krizový plán a v něm definovanou zastupitelnost pracovníků a také zastupitelnost zdrojů pitné vody.
Od pondělí 4. 5. 2020 obnovila naše společnost v plném rozsahu fyzické odečty, výměny a osazování nových vodoměrů, samozřejmě při dodržování všech hygienických a bezpečnostních pravidel. Současně využíváme data chytrých vodoměrů, tzn. přenášíme informace o spotřebě dálkově, bez fyzické přítomnosti našich zaměstnanců u spotřebitele.

I v tuto dobu platí základní pravidlo pro podobné situace: Zachovejme, prosím, klid a rozvahu!

Sledujte aktuální reportáže o kvalitě vody a čištění odpadních vod v Ostravě na TV Relax ČT3 Život na třetí a na ČT1 Dobré ráno.

Provozně-technická opatření

I přes velmi nepříznivou situaci spojenou s pandemií COVID-19 společnost nadále plně zajišťuje základní služby spojené se zásobováním pitnou vodou a odkanalizováním města Ostravy. Nicméně vzhledem k aktuální povinnosti minimalizovat kontakt mezi lidmi (zaměstnanci, zákazníky) společnost do odvolání přistoupila k následujícím provozně-organizačním opatřením:

Aktuálně už opět zajišťujeme tyto služby v plném rozsahu:

Přijali jsme taková opatření, která umožňují bezpečně se vrátit k poskytování všech služeb, na které jsou zákazníci zvyklí.

Foto: Boris Renner