Pitná voda

Vodárenský proces

Pod koloběhem vody ve vodárenských společnostech rozumíme všechny základní činnosti související s provozováním veřejných vodovodů a kanalizací. Koloběh vody ve vodárenství začíná u vodních zdrojů. Ty mohou být povrchové (vodní toky, ...Úprava pitné vody

Pitná voda je jediná tekutina, pro kterou není nutné chodit do obchodu. Avšak k tomu, abychom ji získali a vytékala nám doma z vodovodního kohoutku, musí projít dlouhou cestou od vodárenského zdroje přes úpravnu vody, čerpací stanice, vodojemy a ...Distribuce pitné vody

Vyrobená a upravená voda se prostřednictvím  přiváděcích potrubí dopravuje do vodojemů. Pokud je vodojem níže, voda teče gravitačně – vlivem zemské přitažlivosti. Pokud je vodojem výše, musí se voda do vodojemů čerpat, poté se rozvádí do ...Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Která událost je starší?

1)
vznik Československa

2)
vznik Baníku Ostrava

3)
první jímání vody v dnešní Úpravně vody Nová Ves