O společnosti

 Poslání společnosti | Vedení společnosti | Statutární orgány | Akcionáři | Etická charta

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK a.s.) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 30. dubna 1992. Den vzniku společnosti je datován na 1. květen 1992. Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky.

Základní údaje společnosti

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jsou zapsány v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 348.
IČ:  45193673
DIČ:  CZ45193673
Bankovní spojení : KB Ostrava
Číslo účtu : 5302761/0100

Poslání společnosti

Posláním akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace je:

  • zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod
  • být společností trvale zajišťující služby v souladu se všemi zákonnými normami a svou činností rovněž přispívat k ochraně životního a sociálního prostředí města Ostravy
  • provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat jejich rozvoj v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy

Nahoru Nahoru

 


 

Vedení společnosti

Ing. Vojtěch Janoušek - generální ředitel a prokurista
Ing. David Kutý, MBA - výrobní ředitel
Ing. Radka Trepková - finanční ředitelka
Ing. Kateřina Dančová, MBA - obchodní ředitelka
Ing. Julie Chytřinská, LL. M. - personálně-právní ředitelka

Nahoru Nahoru

 


Statutární orgány

Představenstvo OVAK a.s.

Ing. Tomáš Macura, MBA - předseda představenstva
Ing. Petr Konečný, MBA - místopředseda představenstva                                                          
Emmanuel René Germaine Madelin - člen představenstva
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - člen představenstva
Mgr. Kateřina Šebestová - člen představenstva
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. - člen představenstva
Ing. Antonín Láznička - člen představenstva


Dozorčí rada OVAK a.s.

Mgr. Michal Mariánek - předseda
PhDr. Pavel Kavka - místopředseda
Mgr. Jiří Stoch - člen 
Ing. Marcela Zachová - člen
Ing. Tomáš Hruška - člen
Leopold Vahala - člen

Nahoru Nahoru


Akcionáři

Akcionář Podíl
SUEZ GROUPE 50,13 %
Statutární město Ostrava 40,60 %
Ostatní 9,27 %

SUEZ GROUPE 

V České republice v oblasti vodárenství SUEZ GROUPE zahrnuje 5 vodárenských společností, které zásobují pitnou vodou a odkanalizovávají a čistí odpadní vodu pro více než 1 milion obyvatel České republiky. Dohromady tyto společností zaměstnávají 1850 zaměstnanců o obratem více jak 4 mld. Kč. SUEZ GROUPE  byla vůbec první zahraniční vodárenskou společností, která začala investovat a působit v oblasti vodárenství v tehdejší ČSFR. SUEZ GROUPE  v České republice je současně základnou pro rozvojové aktivity v oblasti vodárenství ve střední Evropě.

Mezinárodní skupina SUEZ GROUPE , která je světovým lídrem v oblasti vodárenství a odpadového hospodářství, působí v 70 zemích na 5 kontinentech. V oblasti vodárenství zásobuje 92 milionů obyvatel pitnou vodou a odkanalizovává a čistí odpadní vody pro více než 65 milionů obyvatel.  Skupina celosvětově zaměstnává 81 tisíc zaměstnanců a v roce 2014 její obrat činil 14,3 mld. Euro.

 

Statutární město Ostrava

Ostrava – sídelní město Moravskoslezského kraje a třetí největší město České republiky - se v posledních patnácti letech neuvěřitelně změnila. Z bývalého ryze průmyslového města se stává metropolí kultury, sportu, obchodu a turistiky.
Rozpracovaný územní plán města a strategický plán ekonomického rozvoje města hovoří jasnými fakty a čísly o budoucnosti města, stejně tak koncepce rozvoje dopravy a technické infrastruktury.
Vizuální změny města jsou nejvíc patrné. Přestože Ostrava nemá historicky cenné objekty, oplývá skvosty secesní a funkcionalistické architektury, zejména z počátku 20. století, kdy zaznamenala prudký rozmach právě díky rozvoji průmyslu.
Současná estetizace města se postupně dotýká všech městských částí, zejména však centra Ostravy. Příkladem může být zdařilá rekonstrukce Jiráskova náměstí či nedalekého Husova parku v centru města. Četné úpravy připravují město také na stále stoupající počet zahraničních návštěvníků a turistů, vždyť Ostrava se stává dějištěm mnoha významných kulturních a sportovních událostí, Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 nevyjímaje.
Sanace starých průmyslových lokalit, stejně jako dlouhodobá rekultivace poddolovaných území a hald a dobrá péče o stávající městské zelené plochy, mají překvapivý výsledek - na jednoho obyvatele Ostravy dnes připadá 30 metrů čtverečních zeleně. Změna celkové kvality ovzduší je rovněž velmi výrazná. Obsah škodlivin se jen v 90. letech snížil o 80 procent.
V Ostravě vznikly nové instituce a rovněž začaly být pořádány akce, které obohacují celoroční život města. Vyrostla nová sportoviště a sportovci z celého světa pravidelně navštěvují mezinárodní klání, například v lehké atletice, utkáních Davisova poháru, krasobruslení, volejbalu apod. Mezinárodní hudební a divadelní festivaly, desítky klubů, galerií, průmyslová i jiná muzea – to vše přidává Ostravě na atraktivitě. Charakter života Ostravy poznamenává i existence dvou velkých univerzit i vysoké školy podnikání, kvalitního zdravotnictví a dobré dopravní infrastruktury.
Turistika, cyklostezky, obnovené historické památky a spolupráce okolních regionů přitahují na Ostravsko stále více návštěvníků a zájemců o společenské dění. Všechny zmíněné fenomény tak přetvářejí Ostravu v zajímavý cíl nejen turistů, ale hlavně obchodníků a investorů.
 

Hydrologické a klimatické údaje města Ostravy

nadmořská výška území: 193 – 336 m n.m.
roční teplota ovzduší: průměr 8,6°C
maximum 37,4°C
minimum –27,3°C
roční srážkový úhrn: 704 mm
průměrná spotřeba pitné vody: 97 l/ osoba/ den

Nahoru Nahoru

 

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Účastníky kterého festivalu osvěžila kohoutková voda ze speciálního vodobaru od OVAKu?

1)
Glastonburry

2)
Pohoda

3)
Colours of Ostrava