Kvalita pitné vody

Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené platným právním předpisem. Kvalita vody ve vodovodní síti je pravidelně kontrolována z hlediska fyzikálně-chemického i mikrobiologického a hlavní stanovované parametry jsou pravidelně zveřejňovány na této stránce. V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se můžete obrátit na telefonní číslo 597 475 520.

 

Která lokalita Vás zajímá?
Které parametry Vás zajímají?
(1) Oblast ohraničená ulicemi Provaznická, Plzeňská, Moravská a Místecká
(2) Mimo oblast ohraničenou ulicemi Provaznická, Plzeňská, Moravská a Místecká
(3) I., II., III., IV.,V., VII. stavební obvod a Poruba – ves
(4) VI. a VIII. stavební obvod
(DH) Doporučená hodnota

Antošovice (srpen - říjen 2021)

Aktuální hodnotyLimit dle
vyhlášky č. 252/2004 Sb.
    Teplota         18.7st. C     8 - 12 (DH)
    pH         7.71     6.5 - 9.5
    Acidita (ZNK8,3)         0.02mmol/l     -
    Alkalita (KNK4,5)         0.88mmol/l     -
    Tvrdost celková         0.72mmol/l     2,0 - 3,5 (DH)
    Železo         0.033mg/l     0.2
    Mangan         0.011mg/l     0.05
    Dusičnany         4.97mg/l     50
    Chlór volný         0.05mg/l     0.3
    Barva         6mg Pt/l     20
    Vodivost         20.8mS/m     125
    Zákal         0.27jZF     5
    Vápník         22.8mg/l     min.30 (DH)
    Hořčík         3.59mg/l     min.10 (DH)

Chemické látky a směsi použité k úpravě vody na vodu pitnou 

Ostravská vodovodní síť je zásobována jak vodou povrchovou, tak vodou podzemní. Z toho důvodu se v závislosti na zdroji vody liší také chemické látky a směsi použité k úpravě vody na vodu pitnou.

Voda podzemní - voda vyrobená

Hydroxid vápenatý

Ca(OH)2

používán za účelem úpravy pH a intenzifikace procesů odstraňování železa a manganu oxidačními a srážecími procesy

Magnafloc LT20

neionogenní organický flokulant na bázi polyakrylamidu

používán jako flokulant při úpravě surové vody na vodu pitnou

Plynný chlor

Cl2

používán k dezinfekci pitné vody

Chlornan sodný

NaClO

používán k dezinfekci pitné vody

Voda povrchová - voda převzatá

Síran hlinitý – hydrát

Al2(SO4)3 . n H2O

hlinitá sůl používaná jako koagulant při úpravě surové vody na vodu pitnou

Hydroxid vápenatý

Ca(OH)2

používán pro úpravu pH pitné vody, snižuje korozivní vlastnosti vody

Plynný chlor

Cl2

používán k předoxidaci organických látek v surové vodě a k dezinfekci pitné vody

Oxid chloričitý

ClO2

používán k předoxidaci organických látek v surové vodě a k dezinfekci pitné vody

Chlornan sodný

NaClO

používán k dezinfekci pitné vody

Ozón

O3

používán k předoxidaci organických látek v surové vodě (probíhá po část roku)

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Která událost je starší?

1)
vznik Československa

2)
vznik Baníku Ostrava

3)
první jímání vody v dnešní Úpravně vody Nová Ves