Den otevřených dveří


Oslavte Světový den vody se společností OVAK a. s.

Ukážeme vám nejen místa, kam se běžně nepodíváte, ale i práci našich odborníků a moderní techniku, kterou využívají. Uvidíte na vlastní oči, co to znamená pečovat o vodu, její čištění a starat se o to, aby celá vodovodní a kanalizační síť co nejlépe fungovala.


U příležitosti Světového dne vody
zveme všechny obyvatele Ostravy a okolí
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční v sobotu 16 .3.

 • v areálu Úpravny vody Ostrava–Nová Ves (ÚV NV)
 • v expozici „Historie ostravského vodárenství - Babylon“ (nalézající se rovněž v areálu ÚV NV)
 • v areálu Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava–Přívoz (ÚČOV)

Vstup je zdarma.


Na co se můžete kromě prohlídky areálů těšit?

1. Na Úpravně vody Ostrava-Nová Ves:

 • dozvíte se zajímavá data o historii jímání vody ve zdejší lokalitě a základní informace o dalších zdrojích podzemní vody ve správě naší firmy,
 • budete moci vidět současný proces úpravy podzemní vody na pitnou vodu,
 • prohlédnete si expozici aeračních elementů, čerpadel a části potrubí včetně inkrustů,
 • seznámíte se s technikou pro nouzové zásobování vodou,
 • projdete si památkově chráněnou budovu strojovny vody, která je v provozu od roku 1908,
 • ochutnáte vyrobenou pitnou vodu přímo na výstupu z úpravny vody.

 

2. Expozice „Historie ostravského vodárenství - Babylon“, v areálu ÚV NV – nově otevřené mini muzeum v srdci Ostravy vám nabídne zajímavou exkurzi do počátků zásobování města Ostravy pitnou vodou i do jeho nedávné historie.

Tematické uspořádání muzea:

 • Odkyselovací stanice Babylon
 • Zásobování Ostravy vodou
 • Úpravna vody Ostrava-Nová Ves
 • Malé vodní zdroje

Prohlídky v areálu Úpravny vody Ostrava – Nová Ves budou probíhat v 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00 hodin. Jedinečnou historickou expozici Babylon můžete navštívit v 9.00, 10.30, 12.00, 13:30, 15:00.

3. Na Ústřední čistírně odpadních vod:

 • poznáte moderní technologický proces čištění odpadních vod, práci operátora velínu ÚČOV,
 • seznámíte se s tím, jak pracuje nejmodernější malý kombinovaný kanalizační vůz s recyklací čistící vody, rok výroby 2018, první svého typu v ČR,
 • představíme vám princip čištění kanalizace za pomocí tlakové trysky na čistícím trenažéru včetně operativního osvětlení pracovního prostoru osvětlovacím balónem, zabezpečení práce na vozovkách majáky i tažnou výstražnou šipkou,
 • zažijete v akci kamerové vozidlo s vozíkovou kamerou a nahlédnete do potrubí v reálném provozu,
 • uvidíte sestup pracovníka do kanalizace skrze šachtici v plné výbavě za účelem revize nebo oprav,
 • můžete nahlédnout pod pokličku chemických a mikrobiologických rozborů v našich Hydroanalytických laboratořích.


Prohlídky na Ústřední čistírně odpadních vod budou probíhat v 9:00, 11:00, 13:00 a v 15:00 hodin.

Základní pravidla pro účastníky exkurzí
Při přihlášení je nutné vybrat požadovaný čas a uvést vždy jméno a příjmení účastníka, kontaktní e-mail pro potvrzení rezervace a počet osob, které se spolu s přihlašovaným prohlídky zúčastní.

Kapacita prohlídek je omezena. V případě příchodu do provozů bez předchozí rezervace nebude prohlídka umožněna.

K prohlídce je nutné dostavit se minimálně 15 minut před jejím začátkem. Provozy není možné navštívit s dětmi mladšími 7 let. Děti od 7 do 15 let se mohou prohlídky zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně odpovídá. Doba prohlídky se odhaduje na cca 90 min. V rámci areálů není zajištěn bezbariérový přístup, vyžadujeme pevnou uzavřenou obuv. Domácí mazlíčky, prosíme, nechejte doma. V případě nepříznivého počasí si vezměte deštník či pláštěnku, podstatná část prohlídky probíhá venku.

V případě expozice „Historie ostravského vodárenství – Babylon“ je z bezpečnostních důvodů kapacita prohlídek výrazně omezena, za což se omlouváme. Tato prohlídka není vhodná pro osoby pohybově hendikepované či osoby trpící závratí. Účastníci prohlídek procházejí provozními objekty se schodišti a lávkami. Prostor muzea není vytápěn, nezapomeňte na teplé oblečení.

Na ÚČOV je možnost dopravy autobusem linky č. 33 a zastávka je cca 200 m od areálu, nebo tramvají č. 11 na konečnou zastávku Hlučínská a jít pěšky cca 2 km po Slovenské ulici. Autobusová doprava není o víkendu příliš častá, doporučujeme proto na ÚČOV přijet vlastním dopravním prostředkem. Parkování bude zajištěno na parkovištích před areály obou provozů.

Fotografování v areálech je povoleno. Návštěvníci souhlasí s případným pořízením dokumentárních fotografií z průběhu akce a jejich zveřejněním v rámci komunikačních kanálů společnosti.

Zájemcům o prohlídky, kteří se elektronicky nezaregistrují, nemůže být, z kapacitních důvodů, prohlídka umožněna.
 

Prosíme zájemce, aby se předem přihlásili na prohlídky prostřednictvím rezervačního systému zde. Přihlášením, potvrzuji souhlas se základními pravidly exkurzí.


Adresy provozů:
Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava–Přívoz Úpravna vody Ostrava–Nová Ves
Oderská 44/1106, 702 00 Ostrava–Přívoz 28. října 311, 709 00 Ostrava–Nová Ves
V případě, že jste se přihlásili a nebudete moci se prohlídky z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, sdělte tuto skutečnost na níže uvedených kontaktech, můžete uvolnit místo dalšímu zájemci.

ÚČOV: paní Lubici Šimečkové – 597 475 811 (Po - Pá mezi 7:00 – 15:00), e-mail: simeckova.lubica@ovak.cz

ÚV NV a expozice „Historie ostravského vodárenství - Babylon“:
paní Alexandře Folwarczné – 597 475 604 (Po - Pá mezi 7:00 – 15:00), e-mail: folwarczna.alexandra@ovak.cz

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

V čem je výhoda pití kohoutkové vody?

1)
kohoutková voda je zdravá

2)
kohoutková voda je čerstvá

3)
kohoutková voda je levná