Novela zákona vyžaduje změnu smluv

K 1. 1. 2014 vstoupila v platnost novela zákona o vodovodech a kanalizacích, která změnila náležitosti smluv o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. V této souvislosti začala naše společnost písemně kontaktovat jednotlivé zákazníky a žádat je o součinnost při uzavření nové smlouvy.

Nejprve to byly právnické osoby a od roku 2019 to jsou i fyzické osoby. Pro zákazníky, kteří mají smlouvu uzavřenou před 1. 1. 2014, platí i nadále, že si smluvní údaje mohou změnit pouze na základě nově uzavřené smlouvy. Z celkového počtu smluv, které společnost eviduje, a kterých je více než 32 000, aktuálně splňují náležitosti zákona už téměř 2/3 z nich. Za to patří poděkování všem zákazníkům, jenž měli pochopení a nové znění smlouvy s naši společností uzavřeli. Znovu bychom rádi uvedli, že se nejedná o změnu iniciovanou naši společností, ale povinnost stanovenou zákonem.

Dovolujeme si tímto požádat také ostatní zákazníky, které jsme v záležitosti úpravy smlouvy dosud neoslovili, aby nám byli nápomocni a společně jsme tak zvládli aktualizovat smlouvy do zákonem stanoveného termínu, a to 31. 12. 2023.

 
 

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Čeho je víc?

1)
lidí napojených na kanalizaci v Ostravě

2)
lidí pracujících ve školství v ČR

3)
návštěvníků Karlštejna za rok