Koronavirus - aktuální provozně-technická opatření

V souvislosti s výskytem koronaviru vyvolávajícího infekční onemocnění COVID-19, informujeme zákazníky OVAK o následujících faktech.

Šíření koronaviru pitnou vodou:
Podle dostupných informací je pravděpodobnost šíření koronaviru pitnou vodou v běžném prostředí nulová. Koronavirus se přenáší kapénkovou cestou (kašlání, kýchání), přímým fyzickým kontaktem s nakaženým (doteky a následný přenos do těla ústy nebo sliznicemi), kontaktem s předměty, jichž se dotkl nakažený (dotek a následný přenos ústy nebo sliznicemi).

Šíření viru v kanalizaci:
Šíření koronaviru kanalizací se zatím neprokázalo a s ohledem na dosavadní poznání tohoto onemocnění je spíše nepravděpodobné. Důrazně a opětovně nicméně žádáme, aby občané nevstupovali do kanalizace nebo ji neotvírali a vždy se obrátili na naše pracovníky, kteří jsou k tomuto účelu oprávněni, školeni a vybaveni. V tuto dobu o to více apelujeme na naše klienty, aby dodržovali patřičná nařízení Kanalizačního řádu a nesplachovali do kanalizace nevhodné předměty. Znovu upozorňujeme, že použité kapesníky nepatří do kanalizace, protože i ty mohou být zdrojem koronavirové infekce.
Chceme uklidnit naše zákazníky a obyvatele města Ostravy, že k přerušení dodávky vody z důvodu epidemie koronaviru nedojde.

I v tuto dobu platí základní pravidlo pro podobné situace: Zachovejme, prosím, klid a rozvahu!

 

Provozně-technická opatření

I přes velmi nepříznivou situaci spojenou s pandemií COVID-19 společnost nadále plně zajišťuje základní služby spojené se zásobováním pitnou vodou a odkanalizováním města Ostravy. Nicméně vzhledem k aktuální povinnosti minimalizovat kontakt mezi lidmi (zaměstnanci, zákazníky) společnost do odvolání přistoupila k následujícím provozně-organizačním opatřením:

 • odklad plánovaných oprav spojených s přerušením dodávek a výrobou pitné vody,
 • odklad udržovacích prací na vodárenské infrastruktuře,
 • odklad realizace zakázkových prací stavebního charakteru,
 • zvýšení zabezpečení pitné vody spočívající v její dezinfekci na maximální míru podle platné vyhlášky,
 • odklad odběrů a analýz vzorků pitné a odpadní vody z domácností a firem,
 • pozastavení výměn vodoměrů s procházejícím cejchem a osazování vysílačů Smart metering,
 • pozastavení fyzických odečtů vodoměrů,
 • omezení vytyčování provozovaných sítí,
 • prodloužení lhůt pro vyjádření společnosti k existenci sítí a investičním záměrům.

Společnost nadále zajišťuje zejména:

 • výrobu pitné vody z vlastních zdrojů,
 • havarijní opravy vodovodů a kanalizací,
 • vyvážení žump a septiků,
 • čištění koncentrovaných odpadních vod,
 • deratizaci kanalizace,
 • prodej vodárenského materiálu.

Děkujeme za pochopení.
 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

V čem je výhoda pití kohoutkové vody?

1)
kohoutková voda je zdravá

2)
kohoutková voda je čerstvá

3)
kohoutková voda je levná