Jdete na přepážku? Nemusíte!

Současná doba umožňuje ve větší míře zvýšit komfort v dodavatelsko-odběratelských vztazích, a to nejen na úrovni firem, ale i ve vztahu firma-zákazník. Vzhledem k tomu, že většina domácnosti má doma počítač, nebo její členové vlastní tzv. chytrý telefon, se Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) více zaměřují na elektronickou komunikaci.


Nejnovější novinkou je elektronické vyjádření k existenci sítí a zařízení v majetku a provozování OVAK, následují dálkové odečty vody tzv. SMART METERING, interaktivní formulář na elektronickou poptávku služeb v oblasti vodního hospodářství a v neposlední řadě OVAK nabízí elektronický způsob zasílání faktur za vodné a stočné. To nejen zvyšuje komfort a rychlost obsluhy, ale také šetří i přírodu, protože není nutno každý obchodní dokument tisknout.

Faktury jsou zasílány na smluvně sjednanou e-mailovou adresu ve formátu PDF, který nahrazuje standardní papírovou verzi. Doklady jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Výhodou elektronického dokumentu je okamžité doručení faktury ihned po jejím vystavení. Fakturu dostává zákazník/odběratel do své elektronické schránky, ať už je kdekoliv. Zákazník má i větší časový prostor na posouzení a zpracování faktury, výhodou je také jednoduchá archivace a evidence spotřeby vody. „Jsme součástí moderního světa, kde je elektronická komunikace stále běžnější formou pro předávání informací. Snažíme se odběratelům vycházet vstříc, a proto stále hledáme možnosti, jak jim své služby zpříjemnit,“ sdělil Vojtěch Janoušek, generální ředitel OVAK.

O změnu zasílání papírové formy faktury poštou na elektronickou formu prostřednictvím internetu je nutno zažádat podle podmínek uvedených na webu společnosti nebo osobně navštívit sídlo společnosti. Při vyslovení písemného souhlasu s elektronickým zasílám faktur, budou zasílány zákazníkům daňové doklady pouze elektronicky. V případě nezájmu o zasílání faktur v elektronické podobě bude spotřebitel i nadále dostávat faktury v papírové formě prostřednictvím pošty.

Vyúčtování plateb je nutné hradit převodním nebo inkasním příkazem. Jinými slovy, pokud hradíte vyúčtování složenkou, musíte si změnit způsob úhrady plateb na převodní nebo inkasní příkaz. V případě, že máte smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod uzavřenou před rokem 2014, je nutné uzavřít smlouvu novou. U smluv uzavřených v roce 2014 postačí vyplnit formulář „Žádost o změny“. To platí, i pokud si o elektronické zasílání faktur požádáte prostřednictvím zákaznického účtu.

Jak si můžete požádat o elektronické zasílání faktur?

• telefonicky na zákaznické lince 848 100 700
• osobně v zákaznickém centru společnosti: Nádražní 28/3114, Ostrava-Moravská Ostrava
• elektronicky prostřednictvím zákaznického účtu na internetu
• elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy info@ovak.cz

 

Další nabízené elektronické služby OVAK:

Zákaznický účet: přes zákaznický účet bylo přijato a realizováno 17 478 požadavků.

Smart Metering = dálkové odečty vody: plníme slib, instalujeme dálkové odečty vodoměrů, k dnešnímu datu je 11 000 odběrných míst osazených vysílačem.

Nové platební nástroje Terminál SAZKA, QR kód, On-line platební brána: plaťte pohodlně, bezpečně a jednoduše.

Elektronický zákaznický OVAK Newsletter: vodárenské novinky putují na 10 000 e-mailových adres.


Více informací na www.ovak.cz v sekci Zákazníkům.

 

A jak současná situace ovlivnila naši komunikaci?

Situace, která vznikla 12. března tohoto roku kvůli vyhlášení nouzového stavu si vynutila změnu v tom, jak se zákazníky oboustranně komunikovat. Den ze dne přestaly fungovat zažité zvyklosti, protože bylo nebezpečné řešit jakékoliv záležitosti osobně. Ale život s sebou přináší i v takových momentech potřebu řešit běžné situace v oblasti zásobování pitnou vodou nebo v problematice sběru kanalizačních vod. V tu chvíli se ukázalo velmi prozíravé postupné zvyšování kapacit v elektronické komunikaci se zákazníky. Čísla hovoří sama za sebe, protože zatímco přijatých a realizovaných požadavků z internetu bylo v únoru 163, v březnu se jejich počet zvýšil na 354 a v dubnu dosáhnul dokonce hodnoty 917. I přes uzavřené Zákaznické centrum OVAK se celkový počet kontaktů se zákazníky navýšil.

„Vnímáme toto navýšení jako důsledek vyhlášení nouzového stavu koronavirové infekce, nicméně to umožnilo vyzkoušet si elektronickou komunikaci u širšího okruhu spotřebitelů,“ sdělil Vojtěch Janoušek, generální ředitel OVAK a.s. „Jsme připraveni tento trend nadále podporovat i po postupném návratu do normálního chodu v ČR“.

S účinností od 18. května 2020 společnost obnovila pro zákazníky v omezeném rozsahu úřední hodiny Zákaznického centra za zvýšených hygienických opatření. Tak, jak budou postupně rozvolňována opatření proti koronavirové infekci, budou se prodlužovat i úřední hodiny Zákaznického centra.

 

Hlášení stavu vodoměruZměna výše zálohyZákaznický účetChytré měření

Kamarádka voda

Test balených vod a pitné vody z kohoutkuZajímavosti

Jaký ekologický pohon využívají automobily OVAKu?

1)
lehký topný olej

2)
naftu

3)
CNG